aanmelden »

Afspraken

Huishoudelijk regelement

 • U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut
 • De Leeuwensprong draagt geen verantwoordelijkheid voor uw vergoeding van fysiotherapie.
 • De Leeuwensprong voldoet aan de wettelijke verplichtingen m.b.t.
  • Kwaliteit dienstverlening: iedere fysiohterapeut staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie
  • Klachten: de praktijk beschikt over een klachtenprocedure; op verzoek kunt u deze krijgen van uw fysiotherapeut.
  • Privacy: geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Uw privacy is gewaarborgd met inachtneming van de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens.
 • Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. Anders zijn wij genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.
 • U kunt ons 24 uur per dag berichten via info@deleeuwensprong.nl of via de website  
 • De Leeuwensprong is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt/cliënt.

Privacy policy

De Leeuwensprong, praktijk voor kinderfysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Leeuwensprong, houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De Leeuwensprong, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor ons klantenportaal kunt u dat doen via de onderstaande link.

Heeft u al een account en wilt u inloggen kunt u dat ook via de onderstaande link

Naar het klantenportaal

 

 

Heb je een vraag,

wacht niet en stuur ons een bericht