aanmelden »

Voor wie?

Kinderfysiotherapie

Van pasgeboren tot bijna volwassen: alle kinderen van 0 tot 18 jaar zijn welkom in onze praktijk voor kinderfysiotherapie. Zowel bij chronische aandoeningen als acute problemen biedt De Leeuwensprong een passende behandeling.

Fysiotherapie is zinvol bij uiteenlopende klachten. Denk bijvoorbeeld aan afwijkingen in de motoriek, problemen met de houding, spieren of gewrichten, maar ook complexe ontwikkelingsstoornissen.

Motorische ontwikkelingsachterstand

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. In deze ontwikkeling zien we vele variaties. Vaak krijgen wij de vraag of een kind motorisch achterloopt. Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. De motorische ontwikkeling is niet los te zien van de andere domeinen (de sociaal-emotionele en de spraak-taal ontwikkeling). Daarnaast spelen andere factoren een rol: erfelijkheid, persoonlijke factoren van het kind en ook de omgeving speelt een rol.

Bij sommige kinderen verloopt de motorische ontwikkeling anders dan normaal. Het kan zijn dat een kind pas erg laat gaat zitten, kruipen of lopen. Of een kind valt vaak, of heeft een afwijkend looppatroon. Maar ook problemen met het aanleren van vaardigheden zoals schrijven, kunnen zorgen geven. 

Als kinderfysiotherapeut zijn wij  de specialist op het gebied van bewegen en motorische ontwikkeling. Om te bepalen of er sprake is van een afwijkende motorische ontwikkeling maken wij gebruik verschillende motorische tests. Hiermee kan het kind met leeftijdsgenoten vergeleken worden, of met zichzelf, om eventuele vooruitgang of achteruitgang te meten. Door observaties kunnen we de kwaliteit van de bewegingen die het kind maakt, beoordelen. Op deze manier kunnen wij bekijken of de motorische vaardigheden die een kind laat zien, binnen de norm vallen of afwijkend zijn.

Baby's met een voorkeurshouding

Wanneer een liggende baby zijn hoofdje te vaak dezelfde kant op draait, heeft hij een voorkeurshouding.  Omdat de schedel bij jonge baby's nog zacht is kan een voorkeurshouding leiden tot afplatting van de schedel. Ook kan de motorische ontwikkeling beïnvloed worden.  Als wij een kindje tijdig zien, is die voorkeurshouding vaak goed te beïnvloeden. Wij geven adviezen over de houding van de baby bij het slapen, voeden, spelen en verzorgen.

Bij een van de eerste bezoeken kunnen we een meting van de schedel doen. Wij maken daarvoor gebruik van Skullly Care. We maken een foto van de schedel die we beveiligd naar Skully Care kunnen sturen waarna wij de meting terug ontvangen. Hiermee kunnen we de mate van platheid en scheefheid in kaart brengen. Door de meting een aantal keer te herhalen, wordt de verandering van de schedel goed zichtbaar.

 
           
 

Bij een van de eerste bezoeken kunnen we een meting van de schedel doen. Wij maken daarvoor gebruik van Skullly Care. We maken een foto van de schedel die we beveiligd naar Skully Care kunnen sturen waarna wij de meting terug ontvangen. Hiermee kunnen we de mate van platheid en scheefheid in kaart brengen. Door de meting een aantal keer te doen, wordt de verandering van de schedel goed zichtbaar.

Kinderen met zindelijkheidsproblemen

Iris Verstralen heeft zich gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van kinderen met functiestoornissen van de bekkenbodem. Specifiek zijn dit kinderen met zindelijkheidsproblemen waarbij ze overdag en/of ’s nachts urine verliezen, ontlasting verliezen of obstipatieklachten hebben. Als kinderbekkenfysiotherapeut maakt Iris deel uit van het PLOEP-team, een multidisciplinair behandelteam voor kinderen met zindelijkheidsproblemen.  Het PLOEP-team bestaat verder uit de ergotherapeut, de kinderdiëtist en de orthopedagoog. Door samenwerking en afstemming kunnen we een optimaal onderzoek-en behandeltraject voor uw kind aanbieden. Zo kunt u denken aan behandeling en advisering over toilethouding, het voelen van aandrang, advies over eten, drinken en toiletgedrag.

 

 

Astma/ luchtwegaandoeningen

Wij willen u en uw kind beter inzicht geven in astma en de behandeling ervan. We bekijken de manier van ademen en de algehele conditie. Zonodig geven we oefeningen ter verbetering hiervan. Ook kunnen we helpen met het goed innemen van de medicijnen. Door te werken aan een beter adempatroon, het leren herkennen van klachten en hoe daarop te reageren en door een verbeterde conditie, krijgt een kind meer vertrouwen in de eigen mogelijkheden en weer plezier in bewegen en sporten.

 

Revalidatie

Na een ongeluk of ziekte is het soms nodig om spieren te versterken of bewegingen opnieuw aan te leren. Met onze revalidatietrainingen gaat uw kind actief aan de slag om weer zo goed mogelijk te functioneren. Wij geven deze trainingen op maat in de praktijk en in een fysiosportcentrum.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor ons klantenportaal kunt u dat doen via de onderstaande link.

Heeft u al een account en wilt u inloggen kunt u dat ook via de onderstaande link

Naar het klantenportaal

 

 

Heb je een vraag,

wacht niet en stuur ons een bericht